ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗРОБКИ САЙТІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах досліджено основні інструменти, підходи, практики та інструменти сучасної Frontend- та Backend-розробки, визначено критерії, яким повинен відповідати сучасний веб-сайт навчального призначення. Схарактеризовано сучасні інструменти сайтобудівництва. The article examines the main tools, approaches and practices of modern-day’s qualified frontend and backend developers and defines the criteria that modern educational website should meet. The conclusion was made about what software allows to develop a competitive site that doesn’t need constant updates or improvements and will serve students in their educational process.
Опис
Ключові слова
Frontend, Backend, інструменти, практики, веб-сайт, софт, освітній процес, tools, practices, website, software, educational process
Цитування
Остапенко Л. П. Огляд сучасних технологій розробки сайтів навчального призначення / Л. П. Остапенко, В. Є. Ямпольський // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 244–245.