МОЖЛИВОСТІ ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРІВ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОСНОВ ТЕОРЕТИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто та проаналізовано онлайн калькулятори, призначені для організації розв’язування навчально-дослідних задач з курсу основ теоретичної інформатики майбутніх вчителів. Зроблено опис основних можливостей онлайн калькуляторів. Надано рекомендації щодо використання онлайн калькуляторів як інструментів для навчання, пізнання та дослідження у курсі теоретичної інформатики. Online calculators designed for solving educational and research problems from the course on the basics of theoretical informatics for future teachers were considered and analyzed. The main capabilities of online calculators are described. Recommendations are provided for using online calculators as tools for learning, cognition and research in the course of theoretical computer science.
Опис
Ключові слова
онлайн-додатки, онлайн-калькулятори, теоретичні основи інформатики, системи числення, вимірювання інформації, кодування символьної інформації, online resources, online calculators, theoretical foundations of informatics, calculation systems, measurement of information
Цитування
Веприк С. Можливості онлайн калькуляторів у навчанні майбутніх учителів основ теоретичної інформатики / С. Веприк // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 227–229.