Лисиченко Лідія Андріївна, професор, доктор філологічних наук (до 95-річчя від дня народження)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Лисиченко Лідії Андріївни, професора, доктора філологічних наук, з 1967 по 2003 рік завідувачці кафедри української мови, з 1972 по 1980 рік декану філологічного факультету Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди (нині Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди). У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченої – дисертації, книги, монографії, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані в наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій, рецензії, депоновані наукові роботи. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями української мови. The bio-bibliographic index is dedicated to the scientific activity of Lidia Andriivna Lysychenko, professor, doctor of philological sciences, from 1967 to 2003 the head of the Ukrainian language department, from 1972 to 1980 the dean of the philological faculty of the Kharkiv State Pedagogical Institute named after H. S. Skovoroda (now the Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovorody). The publication collects and systematizes information about the scientist's scientific achievements - dissertations, books, monographs, study guides, textbooks, articles printed in scientific collections and periodicals, conference materials, reviews, deposited scientific works. The index is addressed to scientific and pedagogical workers, teachers, graduate students, students and all those who are interested in Ukrainian language issues.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний покажчик, Лисиченко Л. А., Харківська філологічна школа, українські лінгвісти, професори ХНПУ імені Г. С. Сковороди, biobibliographic index, L. A. Lysychenko, Kharkiv Philological School, Ukrainian linguists, professors of H. S. Skovoroda KhNPU
Цитування
Лисиченко Лідія Андріївна, професор, доктор філологічних наук (до 95-річчя від дня народження) : біобібліографія: 1952–2023 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна ; бібліогр. ред. О. І. Романовська]. – Харків : ХНПУ, 2023. – 85 с. : портр. – (Серія «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди» ; вип. 8)