СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДУ МАТЕМАТИЧНОЇ ІНДУКЦІЇ. АКСІОМИ ПЕАНО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто суть, особливості методу математичної індукції, та аксіоми Пеано. The theses considers the essence, peculiarities of the method of mathematical induction, and Peano's axioms.
Опис
Ключові слова
математична індукція, доведення, метод математичної індукції, істиність, аксіоми Пеано, mathematical induction, proof, method of mathematical induction, truth, Peano's axioms
Цитування
Сіра І. Т. Суть та особливості методу математичної індукції. Аксіоми Пеано / І. Т. Сіра, А. С. Галяс, О. С. Рой // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 156–159.