ГЕОМЕТРІЯ І МИСТЕЦТВО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах показано вплив геометрії у різноманітних проявах на мистецтво. Розвиток мистецтва, сприйняття мистецтва завдяки геометричним формам. The influence of geometry in various manifestations on art. Development of art, perception of art thanks to geometric shapes.
Опис
Ключові слова
геометрія, мистецтво, geometry, art
Цитування
Базилєва Є. М. Геометрія і мистецтво / Є. М. Базилєва, І. Т. Сіра // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 162–163.