ПРОТИДІЯ РОСІЙСЬКІЙ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОПАГАНДІ: ДОСВІД КРАЇН ЛЮБЛІНСЬКОГО ТРИКУТНИКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
Анотація
У публікації розглянуто проблему протидії російській дезінформації та пропаганді через досвід країн Люблінського трикутника. На рівні ініціатив громадянського суспільства саме країни Люблінського трикутника здійснюють значний внесок у формування стійкості до російської пропаганди та дезінформації. Їх кількість та різноманітність ініціатив вражає. В освітньому аспекті кожна країна багато чого запропонувала щодо просування освітніх проектів медіа грамотності: різні тренування і семінари, а також онлайн-курси та матеріали. Співпраця країн Люблінського трикутника у протидії збройній агресії РФ проти України продовжується і надалі, так 11 січня 2023 року Лідери України, Польщі та Литви у Львові підписали Спільну декларацію президентів Люблінського трикутника. The publication addresses the issue of countering Russian disinformation and propaganda through the experience of the Lublin Triangle countries. At the level of civil society initiatives civil society initiatives, it is the countries of the Lublin Triangle that make a significant contribution to building resilience to Russian propaganda and disinformation. The number and and diversity of initiatives is impressive. In the educational aspect, each country has offered a lot to promote educational projects in media literacy: various trainings and seminars, as well as online courses and materials. The cooperation of the Lublin Triangle countries in countering Russia's armed aggression against Ukraine continues, and on 11 January 2023, the leaders of Ukraine, Poland and Lithuania signed a Joint Declaration in The leaders of Ukraine, Poland and Lithuania signed the Joint Declaration of the Presidents of the Lublin Triangle in Lviv.
Опис
Ключові слова
російська дезінформація, російська пропаганда, країни Люблінського трикутника, воєнний конфлікт, russian disinformation, russian propaganda, countries of the Lublin Triangle, military conflict
Цитування
Павленко Т. А. Протидія російській дезінформації та пропаганді: досвід країн Люблінського трикутника / Т. А. Павленко // Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. – Łomża : MANS w Łomży, 2023. – Pp. 173–176.