ОКРЕМІ ПИТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
Анотація
У публікації визначено окремі питання інтеграції кримінального законодавства України з протидії злочинності у європейський простір. Інтеграція кримінального законодавства у європейський простір є результатом інтеграційних процесів України до Європейського Союзу. Світове співтовариство починаючи з середини ХХ століття почало встановлювати шляхи вирішення проблем захисту права власності в процесі протидії злочинності, відшкодування збитків, заподіяних злочинами, протидії організованій злочинності та незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин та іншим проблемам ХХ та ХХІ століття. The publication identifies certain issues integration of Ukraine's criminal legislation on combating crime into the European space. The integration of criminal legislation into the European space is the result of Ukraine's integration processes into the European Union. Since the middle of the twentieth century, the international community has been seeking to establish ways to solve the problems of protecting property rights in the process of combating crime, compensation for damage caused by crime, combating organised crime and illegal trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances and other problems of the XX and XXI centuries.
Опис
Ключові слова
кримінальне законодавство, протидія злочинності, міжнародне співробітництво, інтеграція, criminal law, crime prevention, international cooperation, integration
Цитування
Корабель М. Г. Окремі питання інтеграції кримінального законодавства України з протидії злочинності у європейський простір / М. Г. Корабель // Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. – Łomża : MANS w Łomży, 2023. – Pp. 110–112.