ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ГЛИБОКОГО СИНТЕЗУ КОНТЕНТУ ТА ДІПФЕЙКІВ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
Анотація
У публікації розглянуто діпфейки, які можна вважати частиною технологій глибокого синтезу контенту (ТГСК) з використанням штучного інтелекту або ж генеративного штучного інтелекту (ГШІ). Це створення, модифікація зображень, відео, звуків та текстів. Ці технології стрімко розвиваються та ставлять питання щодо їх регулювання та регламентів використання. В умовах хаосу та конфліктів, небезпека технологій глибокого синтезу для національної безпеки та добробуту громадян є високою, та є викликом для правових систем та для правоохоронних органів. Технологія діпфейків може сприяти різним видам злочинної діяльності, зокрема: переслідування чи приниження людей в Інтернеті; вчинення здирництва та шахрайства; сприяння шахрайству з документами; фальсифікація особистості в Інтернеті та обман механізмів «знай свого клієнта»; порнографія без згоди; сексуальна експлуатація дітей в Інтернеті; фальсифікація чи маніпулювання електронними доказами для кримінальних розслідувань; підрив фінансових ринків; поширення дезінформації та маніпулювання громадською думкою; підтримка наративів екстремістських чи терористичних груп; розпалювання соціальних хвилювань та політичної поляризації. The publication discusses the dipfaces that can be considered part of deep content synthesis (DCS) technologies using artificial intelligence or generative artificial intelligence (AI). This includes the creation and modification of images, videos, sounds, and texts. These technologies are are developing rapidly and raising questions about their regulation and use. In times of chaos and conflict, the danger of deep fusion technologies for national security and security and the well-being of citizens is high, and is a challenge for legal systems and law enforcement agencies. Deepfake technology can facilitate various types of criminal activity, including harassing or humiliating people online; committing extortion and fraud; facilitating document fraud; online identity fraud and deception know-your-customer mechanisms; non-consensual pornography; sexual exploitation of children on the Internet sexual exploitation of children on the Internet; falsification or manipulation of electronic evidence for criminal investigations investigations; disrupting financial markets; spreading disinformation and manipulating public opinion; supporting the narratives of extremist or terrorist groups; fuelling social unrest and political polarisation.
Опис
Ключові слова
штучний інтелект, діпфейки, захист прав, технології глибокого синтезу контенту, artificial intelligence, dipships, rights protection, deep content synthesis technologies
Цитування
Завадський А. А. До питання правового регулювання штучного інтелекту для глибокого синтезу контекту та діпфейків: європейський досвід та перспективи його застосування в Україні / А. А. Завадський // Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. – Łomża : MANS w Łomży, 2023. – Pp. 69–72.