ДЕМОГРАФІЧНА ПРОБЛЕМА В СВІТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена глобальній демографічній проблемі сучасності. Розглянуті наслідки більшення чисельності населення Землі, основні труднощі у вирішенні глобальної демографічної проблеми. The article is devoted to the global demographic problem of our time. Considered the consequences of the increase in the population of the Earth, the main difficulties in solving the global demographic problem.
Опис
Ключові слова
перенаселення Землі, демографічна криза, студентські роботи, overpopulation of the Earth, demographic crisis, student works
Цитування
Михалінчик І. М. Демографічна проблема в світі / І. М. Михалінчик // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [орг. ком.: І. Ф. Прокопенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 42–43.