ОГЛЯД МЕТОДІВ ЧАСОВИХ РЯДІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВАРТОСТІ БІТКОЇН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах розглянуто актуальність аналізу фінансових ринків та прогнозування вартості курсу віртуальних валют на прикладі біткоїну. Розглянуто та схарактеризовано основні методи прогнозування, серед яких обрано метод сингулярного спектрального аналізу, метод ковзаючого середнього, фрактальний аналіз.The relevance of the analysis of financial markets and the forecasting of the exchange rate of virtual currencies on the basis of bitcoin are considered. The main methods of forecasting have been reviewed, among them, such methods of pronouncing time series, such as Singular Spectral Analysis, Autoregressive Integrated Moving Average , and R/S analysis have been considered.
Опис
Ключові слова
криптовалюта, фінансовий ринок, біткоїн, SSA-метод, ARIMA-метод, R/S-аналіз, cryptocurrency, financial market, bitcoin, SSA-method, ARIMAmethod, R/S-analysis
Цитування
Барбашева К. Д. Огляд методів часових рядів для прогнозування вартості біткоїн / К. Д. Барбашева, Л. П. Остапенко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 86–88.