ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором статті розкрито переваги відкриття приватного малого або середнього бізнесу. Проаналізовано проблеми та перспективи розвитку підприємницької діяльності в Україні. The author of the article revealed the advantages of opening a private small or medium-sized business. The problems and prospects of the development of entrepreneurial activity in Ukraine are analyzed.
Опис
Ключові слова
приватний бізнес, мале підприємництво, середнє підприємництво, студентські роботи, private business, small business, medium business, student work
Цитування
Зіньковська В. П. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні / В. П. Зіньковська // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [орг. ком.: І. Ф. Прокопенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 104–106.