ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ СІНГАПУРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором досліджено досвід успішного переходу до інноваційної моделі функціонування національної економіки у Сінгапурі – країні, яка сьогодні очолює рейтинги інноваційно розвинених регіонів світу. The author researched the experience of a successful transition to an innovative model of the functioning of the national economy in Singapore, a country that today leads the rankings of innovatively developed regions of the world.
Опис
Ключові слова
Сінгапур, інноваційна економіка, студентські роботи, Singapore, innovative economy, student work
Цитування
Дмітрієва К. О. Інноваційна модель розвитку національної економіки сінгапуру / К. О. Дмітрієва // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [орг. ком.: І. Ф. Прокопенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 20–21.