АНАЛІЗ ПОТРЕБ У НАВЧАННІ ДОРОСЛИХ ІЗ ЧИСЛА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах схарактеризовано освітні потреби внутрішньо переміщених осіб і можливі освітні послуги для їх задоволення з метою успішної адаптації переселенців в новій приймаючій громаді. Визначено методи отримання й аналізу потрібної інформації, запропоновано рекомендації щодо можливостей платних і грантових освітніх послуг для навчання дорослих внутрішньо переміщених осіб. The article reveals the educational needs of internally displaced persons and possible educational services for their satisfaction with the purpose of successful adaptation of settlers in the new host community. The article also reveales the methods for obtaining and analysis of necessary information have been determined. The recommendations on the possibilities of paid and grants educational services for training adults – internally displaced persons have been given.
Опис
Ключові слова
освітні потреби, освітні послуги, внутрішньо переміщені особи, educational needs, educational services, internally displaced persons
Цитування
Трубавіна І. Аналіз потреб у навчанні дорослих із числа внутрішньо переміщених осіб / І. Трубавіна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 336–338.