ШАХИ ЯК ВИД НАСТІЛЬНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГРИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкривається сутність та основні ознаки інтелектуальних ігор. Досліджено шахи як вид інтелектуальної гри. Розглянуто вплив шахів на формування інтелектуальних якостей дитини. Зроблено висновок про доцільність та необхідність впровадження шахів у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів у якості засобу всебічного розвитку особистості. The thesis reveals the essence and basic features of intellectual games. Chess is considered as a kind of intellectual game. The influence of chess on formation of child’s intellectual qualities has been considered. The conclusion about the expediency and necessity of introduction of chess in educational process of general educational institutions as a means of comprehensive development of personality has been made.
Опис
Ключові слова
шахи, інтелектуальна гра, інтелектуальні здібності, навчальний процес, chess, intellectual game, intellectual abilities, educational process
Цитування
Сарнавський М. Шахи як вид настільної інтелектуальної гри / М. Сарнавський // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 176–179.