СУТНІСТЬ ШЛЯХЕТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЖІНКИ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкрито сутність поняття «шляхетне ставлення до жінки»; на підставі вивчення психолого-педагогічної літератури виділено основні підходи науковців до визначення шляхетності та шляхетного ставлення; охарактеризовано ставлення до жінок, їхній статус, соціальні ролі та функції на різних етапах історії, а також висвітлено українські народні звичаї та родинні традиції відношення до жіночого роду. The essence of the notion of noble attitude to women has been reveled in the paper. Based on the study of psychological and pedagogical literature, the main approaches of scientists to definition of nobility and noble attitude have been clarified. The attitude to women, their status, social roles and functions at different stages of history, as well as the Ukrainian national customs and family traditions of attitude to the feminine have been characterized.
Опис
Ключові слова
шляхетність, благородство роду, ставлення, жінка, берегиня, народні традиції, nobility, generosity, attitude, woman, guardian, folk traditions
Цитування
Кохан Д. Сутність шляхетного ставлення до жінки у психолого-педагогічній літературі / Д. Кохан // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 39–42.