ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ БАЛЕТМЕЙСТЕРАМИ В ТЕМАТИЦІ СУЧАСНИХ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
В статті проаналізовано особливості інтерпретації гендерних стереотипів в сучасних хореографічних творах західно-європейських балетмейстерів ХХ–ХХІ століття А. Дункан, П. Бауш, М. Грехем, М. Каннінгема, М. Моріса, А. Прельжокажа. Зроблено наступні висновки: Для модерного та постмодерного танців західно-європейськихбалетмейстерів ХХ–ХХІ ст. характерними особливостями є: вільне відображення соціальних відносин, розбіжності статевих і гендерних характеристик. В танці втілені феміністські тенденції, гендерна нерівність у хореографічних творах балетмейстерів-жінок ХХ ст. П. Бауш, М. Грехем, А. Дункан. Сучасний танець набуває характерних лексичних та поведінкових кодів, за якими чітко розрізнялися фемінні або маскулінні образи. The article analyzes the peculiarities of the interpretation of gender stereotypes in the modern choreographic works of Western European ballet masters of the 20th-21st centuries A. Duncan, P. Bausch, M. Graham, M. Cunningham, M. Maurice, A. Preljocaj. The following conclusions were made: For modern and postmodern dances of Western European ballet masters of the 20th–21st centuries. characteristic features are: free reflection of social relations, differences in sexual and gender characteristics. Feminist trends, gender inequality in the choreographic works of female ballet masters of the 20th century are embodied in the dance. P. Bausch, M. Graham, A. Duncan. Modern dance acquires characteristic lexical and behavioral codes according to which feminine or masculine images were clearly distinguished.
Опис
Ключові слова
гендерні стереотипи, сучасні хореографічні твори, західно-європейські балетмейстери, Дункан А., Бауш П., Грехем М., Каннінгем М., Моріс М., Прельжокаж А., gender stereotypes, modern choreographic works, Western European ballet masters, Duncan A., Bausch P., Graham M., Cunningham M., Maurice M., Preljocaj, A.
Цитування
Волчукова В. М. Особливості інтерпретації гендерних стетеотипів балетмейстерами в тематиці сучасних хореографічних творів / В. М. Волчукова, О. М. Тіщенко // Наукові записки. Сер.: Педагогічні науки / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – 2022. – Вип. 203. – С. 47–51.