ОСОБЛИВОСТІ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ОБРАЗІВ В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ МІНІАТЮРИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розкрито специфіку візуалізації хореографічного образу у хореографічній мініатюрі. Виявлено особливості візуалізації хореографічних образів у процесі постановки хореографічної мініатюри «Леґінь» за основними етапами створення. The qualification paper reveals the specifics of visualization of a choreographic image in a choreographic miniature. The peculiarities of the visualization of choreographic images in the process of staging the choreographic miniature "Legs" according to the main stages of creation are revealed.
Опис
Ключові слова
візуалізація, образ, хореографічний образ, візуалізація хореографічного образу, хореографічна мініатюра, visualization, image, choreographic image, visualization of a choreographic image, choreographic miniature
Цитування
Журавльова К. П. Особливості візуалізації хореографічних образів в процесі створення хореографічної мініатюри : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 024 Хореографія / К. П. Журавльова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. хореографії. – Харків, 2022. – 31 с. : дод.
Колекції