В. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкриваються погляди В. Сухомлинського щодо формування громадянських якостей дітей. Визначено важливі громадянські якості (громадянська свідомість, благородство, відданість, почуття особистої честі, громадянська активність, працьовитість, відповідальність, почуття обов'язку, любов і повага до національних традицій). Розкрито моральну основу громадянського виховання і схарактеризовано шляхи формування громадянських якостей (наполеглива праця, шанування працівників, вивчення історії, мови, літератури, читання, авторитет дорослих). The work depicts V. Sukhomlynskyi's view on formation of children's civic qualities. The main civic qualities have been determined. They are civic consciousness, nobleness, devotion, sense of personal honor, civic activity, ability to work hard, responsibility, sense of duty, love and respect for national traditions. The moral basis of civic education has been revealed. The ways of formation of civic qualities have been characterized. They are hard work, honoring workers, study of history, language and literature, reading, parental authority.
Опис
Ключові слова
В. Сухомлинський, громадянські якості, громадянське виховання, моральне виховання, дитина, праця, читання, авторитет батьків, V. Sukhomlynskyi, civic qualities, civic education, moral education, child, labour, reading, parental authority
Цитування
Жадько О. А. В. Сухомлинський про формування громадянських якостей школярів / О. А. Жадько // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 27 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 45–49.