ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У ВИХОВАННІ МОРАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті, спираючись на педагогічну спадщину В. О. Сухомлинського, виділено наступні педагогічні ідеї виховання моральної відповідальності у підлітків: включення підлітків як суб‟єктів моральної діяльності в соціальнозначущу діяльність; організація суб‟єктивного досвіду підлітка на основі його самостійної активної діяльності; високий рівень професійної компетенції педагога. Моральну відповідальність розглядаємо як свідому, контрольовану спрямованість людини на вчинки, що узгоджуються з нормами моралі, і готовність до осуду громадської думки, якщо вони (вчинки) виявляться такими, що суперечать цим нормам. In the article, based on the pedagogical heritage of V. O. Sukhomlinsky, the following pedagogical ideas of moral responsibility education in adolescents are highlighted: inclusion of adolescents as subjects of moral activity in socially significant activity; organization of the subjective experience of the teenager on the basis of his independent active activity; high level of professional competence of the teacher. We regard moral responsibility as the conscious, controlled orientation of a person to acts that conform to the norms of morality, and a willingness to condemn public opinion if they (actions) prove to be contrary to these norms.
Опис
Ключові слова
підліток, моральна відповідальність, виховання, педагогічні умови, teenager, moral responsibility, education, pedagogical conditions
Цитування
Гузенко Н. О. Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського у вихованні моральної відповідальності підлітків / Н. О. Гузенко // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 27 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 34–37.