Особливості зеленого інвестування в сучасних умовах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Анотація
Автори статті розкривають особливості зеленої економіки в Україні. Обгрунтовано необхідність стимулювати і підтримувати зелені інвестиції за допомогою цільових державних витрат, а також завдяки змінам у регулюванні та політиці. The authors of the article reveal the features of the green economy in Ukraine. The need to stimulate and support green investment through targeted public spending, as well as regulatory and policy changes, is well-founded.
Опис
Ключові слова
зелена економіка, охорона навколишнього природного середовища, «зелені» інвестиції, green economy, environmental protection, "green" investments
Цитування
Гура А. О. Особливості зеленого інвестування в сучасних умовах / А. О. Гура, М. М. Басюк // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність «Форвард-2018 : труди ІX-ої Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. студентів та молодих вчених, 27 груд. 2018 р. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» [та ін.]. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – С. 98–99.