ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті проаналізовано особливості організації просвіти батьків у країнах Західної Європи та США. Визначено зміст даної діяльності, виділено організації, які займалися реалізацією зазначених питань у провідних країнах світу. З’ясовано провідні шляхи ефективної реалізації питань, які вивчаються, а саме: розробка методичної літератури; створення відповідних програм та ін. The specific features of organization of parent education in Western European countries and the USA are analyzed in the article. The content of this activity is determined. The organizations which dealt with the implementation of these ideas are identified. The leading ways of effective implementation of the studied ideas are found out. They are: the development of methodical literature, drawing up appropriate training programs etc.
Опис
Ключові слова
просвіта батьків, молодь, особливості, організація, parent education, youth, specific features, organization
Цитування
Тарарак О. В. Особливості організації просвіти батьків у провідних країнах світу / О. В. Тарарак, М. Ю. Тарарак // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 385–389.