РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
Стаття присвячена аналізу інструментів виховання соціальних компетенстностей стедунської молоді в Великобританії. Серед основних іструментів розглядаються парламентські дебати. Автор описує технологію проведення змагання з парламентських дебатів. The article is devoted to the analysis of the tools of education of social competencies of Stedun youth in Great Britain. Parliamentary debates are considered among the main tools. The author describes the technology of holding a parliamentary debate competition.
Опис
Ключові слова
соціальна компетентність, парламенські дебати, студенський освітній рух «Парламентські дебати», social competence, parliamentary debates, student educational movement «Parliamentary debates»
Цитування
Зарудна І. А. Розвиток соціальних компетентностей студентів вищої освіти у Великобританії / І. А. Зарудна // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 341–343.