ДО ПИТАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ВИКОНАВСЬКОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті висвітлено питання емоційної стабільності. Розкрито підходи психологів до визначення цієї дефініції, показано внутрішні (особистісні) і зовнішні (міжособистісна, соціальна підтримка) ресурси, що її підтримують. Надано характеристику емоційної виконавської стабільності фахівців музичного мистецтва для їх успішної виконавської діяльності. The article highlights the issues of emotional stability. The approaches of psychologists to the definition of this definition are revealed, internal (personal) and external (interpersonal, social support) resources that support it are shown. The emotional performance stability of music specialists for their successful performance is characterized.
Опис
Ключові слова
емоційна виконавська стабільність, фахівці музичного мистецтва, emotional performance stability, music experts
Цитування
Ян Цзяін. До питання емоційної виконавської стабільності фахівців музичного мистецтва / Ян Цзяін // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 304–307.