КОМУНІКТИВНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті визначено і проаналізовано основні складові підготовки педагога до заняття з точки зору публічного виступу. Визначені етапи формування у педагога базових знань з ораторської майстерності. У зв’язку з цим у статті проаналізовано формування риторичної майстерності педагога. Визначені головні інструменти творення креативної та харизматичної особистості-педагога. Акцентується тема не лише мовленнєвого етикету, але головним чином йде мова про стиль мовлення педагога, володіння ним невербальними засобами спілкування (мімікою, жестами, темпом мовлення, тембром голосу). The article identifies and analyzes the main components of teacher training for the lesson in terms of public speaking. The stages of formation of the teacher’s basic knowledge of public speaking skills are determined. In this regard, the article analyzes the formation of rhetorical skills of the teacher. The main tools for creating a creative and charismatic personality teacher are identified. The emphasis is not only on the topic of speech etiquette, but mainly on the style of speech of the teacher, his mastery of non-verbal means of communication (facial expressions, gestures, speech rate, tone of voice).
Опис
Ключові слова
риторика, ораторська майстерність, жестикуляція, педагог-ритор, rhetoric, oratory, gestures, teacher-rhetorician
Цитування
Галушка К. Р. Комуніктивна культура вчителя як складова педагогічної майстерності / К. Р. Галушка // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 280–283.