ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПОДОЛАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Український культурний фонд
Анотація
У виданні розкрито мету, завдання, зміст семінару-практикуму «Візуальне мистецтво як засіб профілактики та подолання емоційного вигорання педагогів», представлено розробки п’яти занять, шо входять до його складу. Методичні матеріали розраховані на використання в закладах вищої освіти та закладах загальної середньої освіти. The publication describes the purpose, objectives, and content of the workshop "Visual art as a means of preventing and overcoming emotional burnout of teachers", presents the development of five classes that are part of of the workshop. The methodological materials are intended for use in higher education institutions higher education institutions and general secondary education institutions.
Опис
Ключові слова
візуальне мистецтво, емоційне вигорання педагогів, профілактика емоційного вигорання, педагоги, методичні рекомендації, visual art, emotional burnout of teachers, prevention of emotional burnout, teachers, methodological recommendations
Цитування
Візуальне мистецтво як засіб профілактики та подолання емоційного вигорання педагогів : метод. рек. до проведення семінару-практикуму / А. В. Боярська-Хоменко, Т. С. Твердохліб, І. А. Прокопенко, Я. В. Чеботова ; [за ред. І. А. Прокопенко] ; Харків. нац. пед. ун- т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2019. – 53 с.