ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
Авторами зазначено, що організовувати освітній процес майбутніх учителів математики в умовах змішаного навчання доцільно з використання онлайн-сервісів зі створення інтерактивних вправ, які дозволяють: індивідуалізувати освітній процес відповідно до особливостей та потреб студентів; організувати навчальний матеріал з урахуванням різноманітних способів навчальної діяльності; посилити візуальне сприйняття та полегшити засвоєння навчального матеріалу; активізувати пізнавальну діяльність студентів. The authors noted that to organize the educational process of future teachers of mathematics in a blended environment, it is advisable to use online services to create interactive exercises that allow: individualize the educational process according to the characteristics and needs of students; to organize educational material taking into account various ways of educational activity; to strengthen the visual perception and facilitate the assimilation of educational material; to intensify the cognitive activity of students.
Опис
Ключові слова
підготовка, вчителі математики, освітній процес, змішане навчання, педагогічний університет, training, mathematics teachers, educational process, blended learning, pedagogical university
Цитування
Чібісов О. Д. Особливості вивчення математичних дисциплін майбутніми вчителями математики в умовах змішаного навчання / О. Д. Чібісов, Ю. С. Простакова, О. Г. Штонда // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 257–260.