ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СКЛАДОВА ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНІХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті зазначено, що творче самовираження майбутніх музично-педагогічних працівників здійснюється під впливом духовно-інтелектуальних якостей особистості. До таких якостей віднесено розвиток духовного світу людини, виявлення здатності інтелектуального мислення. Акцентовано увагу на професійному самовдосконаленні духовно-інтелектуальних якостей викладача, популяризації ним кращих зразків популярної музики. The article states that the creative self-expression of future music and pedagogical workers is carried out under the influence of spiritual and intellectual qualities of the individual. Such qualities include the development of the spiritual world of man, the discovery of the ability of intellectual thinking. Emphasis is placed on professional self-improvement of spiritual and intellectual qualities of the teacher, his popularization of the best examples of popular music.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, духовність, інтелектуальні вміння, музично-педагогічний працівник, популярна музика, професіоналізм викладача, musical art, spirituality, intellectual skills, music-pedagogical worker, popular music, teacher’s professionalism
Цитування
Калашнікова Л. М. Духовно-інтелектуальна складова творчого самовираження майбутніх музично-педагогічних працівників / Л. М. Калашнікова, Ло Юаньвень // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 223–225.