Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1012
Title: ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПЕДАГОГА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У ХХ СТОЛІТТІ (ЗА АРХІВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ) до 295-річниці з дня народження
Other Titles: ЧЕСТВОВАНИЕ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УКРАИНСКОГО ПЕДАГОГА ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ В ХХ ВЕКЕ (ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ) к 295-летию со дня рождения
MEMORY OF THE UKRAINIAN PEDAGOGUE GRIGORY SKOVORODA IS HONORED IN XX CENTURIES (ARCHIVE MATERIALS) to the 295th anniversary of his birthday
Authors: Бакай, С. Ю.
Keywords: українська педагогіка
Сковорода Г. С.
украинская педагогика
Сковорода Г. С.
Ukrainian pedagogy
Skovoroda G. S.
Issue Date: 23-Jun-2017
Publisher: Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Citation: Бакай С. Ю. Вшанування пам'яті видатного українського педагога Григорія Сковороди у ХХ столітті (за архівними матеріалами) до 295-річниці з дня народження / С. Ю. Бакай // Традиційна культура в умовах глобалізації : сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 черв. 2017 р. / Упр. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін-ї, Харк. Обл-й орг-метод. центр культури і мист-ва. – Харків, 2017. – С. 9–12.
Abstract: Стаття присвячена до 295-річниці з дня народження видатного українського педагога Григорія Сковороди, його творчості і праці. Майже 300 років відділяють нас від того часу, коли в с. Чорнухах на Полтавщині, 3 грудня 1722 року народився майбутній педагог і філософ, поет і музикант, просвітитель Григорій Сковорода. В його житті й творчості багато питань: твори символічні й закодовані, життя заінтриговане. І хоча своєю працею він досяг звання вченого світового рівня, для багатьох він і досі залишається загадковою, багатогранною особистістю. Ідеєю «Пізнай себе!» Григорій Сковорода відкрив учення про людську особистість і навколишній світ, про сенс життя. Думки про необхідність освіти людей супроводжували Григорія Сковороду протягом усього життєвого шляху. В 1753-1754 рр. його було запрошено на викладацьку діяльність до Переяславського колегіуму. Протягом десятиріччя (1759-1769 рр.) він учив студентську молодь в Харківському колегіумі – широко відомому на той час вищому навчальному закладі Слобожанщини. У Центральному державному історичному архіві України м. Києва збереглася Постанова № 289 Ради Народних комісарів і Центрального комітету ЦК КП(б)У від 28. 02.1945 р. В особі Григорія Сковороди тісно поєдналися талант просвітителя та духовного педагога-наставника народу, видатного філософа та майстерного музиканта-виконавця, людини, яка знайшла своє покликання і щастя в просвітницькій діяльності серед населення Слобожанщини. Статья приурочена к 295-летию со дня рождения выдающегося украинского педагога Григория Сковороды, его творчества и труда. Почти 300 лет отделяют нас от того времени, когда в с. Чернухи на Полтавщине, 3 декабря 1722 родился будущий педагог и философ, поэт и музыкант, просветитель Григорий Сковорода. В его жизни и творчестве много вопросов: произведения символические и закодированы, жизнь заинтригована. И хотя своим трудом он достиг звания ученого мирового уровня, для многих он до сих пор остается загадочной, многогранной личностью. Идеей «Познай себя» Григорий Сковорода открыл учение о человеческой личности и окружающем мире, о смысле жизни. Мысли о необходимости образования людей сопровождали Григория Сковороду в течение всего жизненного пути. В 1753-1754 гг. Он был приглашен на преподавательскую деятельность в Переяславский коллегиум. В течение десяти лет (1759-1769 гг.) Он учил студенческую молодежь в Харьковском коллегиуме - широко известном в то время высшем учебном заведении Слобожанщины. В Центральном государственном историческом архиве Украины г. Киева сохранилось Постановление № 289 Совета Народных комиссаров и Центрального комитета ЦК КП(б)У от 28 02.1945 г. В лице Григория Сковороды тесно соединились талант просветителя и духовного педагога-наставника народа, выдающегося философа и искусного музыканта-исполнителя, человека, который нашел свое призвание и счастье в просветительской деятельности среди населения Слобожанщины.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1012
ISBN: 978-617-7470-68-6
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бакай С.Ю..pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.