Методичні рекомендації з підготовки курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ІІ – ІІІ років навчання освітньої програми «Соціологія» спеціальності 054 Соціологія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації призначені допомогти здобувачам у написанні курсових робіт та підготовці їх до захисту. Рекомендації містять вимоги до структури, змісту, оформлення курсової роботи. Рекомендовано для здобувачів спеціальності 054 Соціологія. Methodical recommendations may help applicants in writing term papers and preparing them for defense. The recommendations contain requirements for the structure, content, and design of the term papers. Recommended for applicants of the specialty 054 Sociology.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, курсова робота, бакалаврський рівень, соціологія, methodical recommendations, term paper, bachelor's level, sociology
Цитування
Дібікова Ю. С. Методичні рекомендації з підготовки курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ІІ–ІІІ років навчання освітньої програми «Соціологія» спеціальності 054 Соціологія [Електронне видання] / Ю. С. Дібікова, Ю. І. Калюжна; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 44 с.