Методичні рекомендації з підготовки кваліфікаційних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Освітня програма «Політологія». Спеціальність 052 Політологія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації призначені допомогти здобувачам у написанні кваліфікаційних робіт та підготовці їх до захисту. Рекомендації містять вимоги до структури, змісту, оформлення кваліфікаційної роботи. Рекомендовано для здобувачів спеціальності 052 Політологія. Methodical recommendations may help applicants in writing qualification papers and preparing them for defense. The recommendations contain requirements for the structure, content, and design of the qualification work. Recommended for applicants of the specialty 052 Political Science.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, кваліфікаційна робота, бакалаврський рівень, магістерський рівень, політологія, methodical recommendations, qualification work, bachelor's level, master's level, political science
Цитування
Калюжна Ю. І. Методичні рекомендації з підготовки кваліфікаційних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Освітня програма «Політологія». Спеціальність 052 Політологія [Електронне видання] / Ю. І. Калюжна, Т. П. Савельєва ; Харків. нац. пед. ун- т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 48 с.