ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ РОДУ AEGILOPS В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ РОСЛИН УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі підкреслено, що питання вивчення та розмноження представників роду Aegilops є нагальним питанням у галузі селекції та генетики, адже такі заходи унеможливлюють зменшення різноманітності, яке спричиняє генетичну гемогенність та чутливість сільськогосподарської продукції до біотичних та абіотичних стресів.The paper emphasizes that the issue of studying and propagating representatives of the genus Aegilops is an urgent issue in the field of breeding and genetics, because such measures make it impossible to reduce diversity, which causes genetic heterogeneity and sensitivity of agricultural products to biotic and abiotic stresses.
Опис
Ключові слова
зернові культури, рід Aegilops L., селекція, генетичне різноманіття, grain crops, genus Aegilops L., selection, genetic diversity
Цитування
Сіняєва М. І. Видове різноманіття роду Aegilops в національному центрі генетичних ресурсів рослин України / М. І. Сіняєва, А. А. Сумцова, О. В. Твердохліб // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 61–64.