ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ-МУЗИКАНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором зазначено, що особливостями організації освітнього процесу студентів-музикантів в закладах вищої освіти в КНР є те, аби навчити здобувачів освіти створювати дух націоналізму у майбутній професійній діяльності, який би виховував цінування та створення музичної краси у дітей та дорослих. The author has noted in the article that the peculiarities of organization of Music students' educational process in higher educational institutions in China mean to teach students to create a spirit of nationalism in future professional activity in order to promote children and adults' appreciation and creation of musical beauty.
Опис
Ключові слова
студент, музичне мистецтво, освітній процес, заклад вищої освіти, КНР, student, musical art, educational process, higher educational institution, the People's Republic of China
Цитування
Хуан Тівень. Особливості організації освітнього процесу студентів-музикантів у закладах вищої освіти в КНР / Хуан Тівень // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 321–323.