Бар’єри для формування мовленнєвої компетентності дитини дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Анотація
В статті розглянуто бар’єри для формування мовленнєвої компетентності дитини дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Оволодіння дитиною певними мовленнєвими можливостями є базовими для забезпечення успішності у навчанні. Під мовленнєвою компетентністю розуміють вільне вираження своїх бажань, намірів, а також пояснення власних дій та їхнього змісту за допомогою мовних і "немовних" (жестових, мімічних, пантомімічних) засобів. The article deals with the barriers to the formation of speech competence of a preschool child with intellectual age with intellectual disabilities. Mastering of certain speech abilities by a child is basic for ensuring success in learning. Speech competence is understood as the free expression of their desires, intentions, as well as explaining one's own actions and their meaning through linguistic and "non-linguistic" (gestural, mimic, pantomimic) means.
Опис
Ключові слова
мовленнєва компетентність, діти дошкільного віку, інтелектуальні порушення, speech competence, preschool children, intellectual disabilities
Цитування
Якуба Л. С. Бар’єри для формування мовленнєвої компетентності дитини дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями / Л. С. Якуба // Освіта і наука − 2022 : матеріали звіт.-наук. конф. студ. та аспірантів (дистанц. формат), Київ, 10–16 трав. 2022 р. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2022. – С. 1149–1151.