ВИКОРИСТАННЯ МУЗИКИ У ВИХОВНІЙ СИСТЕМІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті доведено перспективність використання музики як засобу виховання молоді, що сприяє розвитку в людині відчуття краси, здатності переживати сильні естетичні емоції, забезпечує покращення її фізичного та психічного стану, підвищує життєвий тонус. Проаналізовано теоретичні ідеї В. Сухомлинського та його досвід використання музики в практичній педагогічній діяльності. Окреслено перспективи використання цих напрацювань у сучасній освітній практиці. The article proves the outlook of use of the music a as a means of the youth's educating, which contributes to the development of a person's sense of beauty, the ability to experience strong aesthetic emotions as well as provides improvement of personal physical and mental state and increases vitality. V. Sukhomlynsky's theoretical ideas and his experience to apply music in practical pedagogical activity have been analyzed. The outlook of implementation of the achievements into modern educational practice have been outlined.
Опис
Ключові слова
музика, виховна система, засіб виховання, моральне виховання, духовне виховання, естетичне виховання, music, educational system, means of education, moral education, spiritual education, aesthetic education
Цитування
Ткачов А. С. Використання музики у виховній системі Василя Сухомлинського / А. С. Ткачов, Ван Ціхуей // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 27 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 122–125.