BINARY OPPOSITIONS IN RUSSIAN-LANGUAGE POETRY OF XX-th–XXI-st CENTURIES (a case study of hyphenated substantival binomials)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця
Анотація
The problem of binary archetypical oppositions based on a certain unity of two contrary entities is under consideration of numerous linguistic and related to linguistics researches. Study of binary oppositions realisation in hyphenated substantival binomials, which we qualify as grammatical binomial expressions representing graphical and grammatical merger of two independent substantival units existing in lexicon, is an advanced and understudied aspect of modern linguopoetics. На прикладі дефісних субстантивних біномів, що функціонують у російськомовному поетичному тексті XX-XXI століть, розглянуто основні бінарні опозиції, що пов’язані з універсальними архетипними протиставленнями. Виявлено загальні та індивідуально-авторські особливості реалізації універсальних бінарних опозицій в дефісних субстантивних біномах. На примере дефисных субстантивных Бином, функционирующих в русскоязычном поэтическом тексте XX-XXI веков, рассмотрены основные бинарные оппозиции, связанные с универсальными архетипическими противопоставлениями. Выявлены общие и индивидуально-авторские особенности реализации универсальных бинарных оппозиций в дефисных субстантивных биномах.
Опис
Ключові слова
binary oppositions, archetypical oppositions, substantival binomials, repetitiveness, cyclicity, poetic text, бінарні опозиції, архетипічні опозиції, субстанціальні біноми, повторюваність, циклічність, поетичний текст, бинарные оппозиции, архетипические оппозиции, субстанциальные биномы, повторяемость, цикличность, поэтический текст
Цитування
Skorobohatova О. О. Binary oppositions in Russianlanguage poetry of XXth - XXIst centuries / О. О. Skorobohatova, О. V. Buvalets // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. пр. / Донец. нац. ун-т імені В. Стуса. – Вінниця : ДонНУ, 2017. – Вип. 33. – С. 140–144.