ЗМІСТ ПРАВА НА ПРАЦЮ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

dc.contributor.authorРевякін, М. О.
dc.date.accessioned2023-05-18T14:07:24Z
dc.date.available2023-05-18T14:07:24Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractАвтор зазначає, що діяльність ЄСПЛ демонструє відмінності роботи в установах виконання покарання та роботи, яку здійснюють звичайні працівники, щодо багатьох аспектів. Це є головною метою реадаптації та ресоціалізації засуджених до позбавлення волі як безпосередньо для нормального життя в пенітенціарних закладах, так і після відбуття покарання. Автор констатує, що здійснення суспільно корисної праці в установах виконання покарань не обмежує право на працю ув’язнених та не визначає її як примусову чи обов’язкову. На переконання автора, здійснення суспільно корисної праці повинно відбуватись не свавільно, а з огляду на стан здоров’я засудженого до позбавлення волі, його статі, професійних навичок та здібностей, робота не повинна наносити шкоду здоров’ю засудженого, має оплачуватись та здійснюватись із дотриманням інших вимог трудового законодавства. На думку автора, зміст права на працю засуджених до позбавлення волі є дуальним: по-перше, він містить можливість вибору роботи та типу діяльності за трудовим договором, по-друге, передбачає здійснення суспільно корисної праці з усіченим вольовим аспектом, але й із дотриманням всіх інших трудових прав та гарантій. The author points out that in its practice the ECtHR notes that work in penitentiary institutions differs from the work performed by ordinary workers in many aspects. Its main goal is the readaptation and resocialization of those sentenced to deprivation of liberty, both directly for a normal life in penitentiary institutions, and after serving the sentence. The author states that the implementation of socially useful labor in penitentiary institutions does not restrict the right to work of prisoners and does not constitute forced or compulsory labor. According to the author, the implementation of socially useful labor should not take place arbitrarily, but taking into account the state of health of the convict sentenced to deprivation of liberty, his gender, professional skills and abilities, should not harm the health of the convict, should be paid and performed in compliance with other requirements of labor legislation. The author points out that the content of the right to work of those sentenced to deprivation of liberty is of a dual nature. Firstly, it includes the possibility of choosing a job and the nature of the activity under an employment contract, and secondly, it involves the implementation of socially useful labor with a truncated volitional aspect, but also with the observance of all other labor rights and guarantees.
dc.identifier.citationРевякін М. О. Зміст права на працю засуджених до позбавлення волі у контексті практики Європейського суду з прав людини / М. О. Ревякін // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2022. – Вип. 35. – С. 107–113.
dc.identifier.issn2312-1661 (Print)
dc.identifier.issn2312-8984 (Online)
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11269
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectправо на працю
dc.subjectзасуджені до позбавлення волі
dc.subjectпримусова праця
dc.subjectсуспільно корисна праця
dc.subjectтрудові права
dc.subjectthe right to work
dc.subjectthose sentenced to deprivation of liberty
dc.subjectforced labor
dc.subjectsocially useful labor
dc.subjectlabor rights
dc.titleЗМІСТ ПРАВА НА ПРАЦЮ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
dc.title.alternativeTHE CONTENT OF THE RIGHT TO LABOR OF CONVICTED PERSONS IN THE CONTEXT OF THE PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
znpkhnpu_pravo_2022_35_17.pdf
Розмір:
647.72 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: