CОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ВПЛИВУ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА СОЦІАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ МОЛОДІ У ВНЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Визначена cоціально-педагогічна діяльність з впливу сучасної музичної культури на соціальну поведінку молоді у ВНЗ. Определена социально-педагогическая деятельность по влиянию современной музыкальной культуры на социальное поведение молодежи в вузах.
Опис
Ключові слова
cоціально-педагогічна діяльність, сучасна музична культура, соціальна поведінка молоді, вищі навчальні заклади, студентські роботи, социально-педагогическая деятельность, современная музыкальная культура, социальное поведение молодёжи, высшие учебные заведения, студенческие работы, socio-pedagogical activity, modern musical culture, social behavior of youth, higher education institution, student work
Цитування
Биков Є. Г. Соціально-педагогічна діяльність з впливу сучасної музичної культури на соціальну поведінку молоді у ВНЗ / Є. Г. Биков // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали III студ. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) / Харк. нац. пед ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 10-11.