Особливості творчої діяльності Віктора Іконника

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена видатному українському хоровому диригенту і композитору Віктору Михайловичу Іконнику. На підставі біографічного методу здійснено аналіз творчих досягнень музиканта. Статья посвящена выдающемуся украинскому хоровому дирижеру и композитору Виктору Михайловичу Иконнику. На основании биографического метода осуществлен анализ творческих достижений музыканта. The article is devoted to the outstanding Ukrainian choir conductor and composer Viktor Mikhailovich Ikonnik. Based on the biographical method, an analysis of the creative achievements of the musician is carried out.
Опис
Ключові слова
творчість, творчі досягнення, хорові диригенти, Іконник В. М., студентські роботи, творчество, творческие достижения, хоровые дирижеры, Иконник В. М., студенческие работы, creativity, creative achievements, choral conductors, Ikonnik V. M., student work
Цитування
Мєлєнь І. Б. Особливості творчої діяльності Віктора Іконника / І. Б. Мелень, Т. А. Смирнова // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 64–66.