Формування мистецьких знань учнів 8 класу закладів загальної середньої освіти

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізується зміст інтегрованого курсу «Мистецтво» для учнів 8-х класів. Розглянуто інтерактивні методи, які забезпечують системне засвоєння мистецьких знань. В статье анализируется содержание интегрированного курса «Искусство» для учащихся 8-х классов. Рассмотрены интерактивные методы, которые обеспечивают системное усвоение художественных знаний. The article reveals the content of the integrated course "Art" for students in the 8th grade. Highlighted interactive methods that provide a systematic assimilation of artistic knowledge
Опис
Ключові слова
мистецькі знання, урок мистецтва, навчальні програми, інтеграція, інтерактивні методи навчання, студентські роботи, художественные знания, урок искусства, учебные программы, интеграция, интерактивные методы обучения, студенческие работы, аrtistic knowledge, art lesson, curricula, integrationn, interactive teaching methods, student work
Цитування
Василенко О. К. Формування мистецьких знань учнів 8 класу закладів загальної середньої освіти / О. К. Василенко, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 150–152.