Заходи профілактики тютюнопаління серед підлітків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена заходам профілактики тютюнопаління серед підлітків. Статья посвящена мерам профилактики табакокурения среди подростков. The article is devoted to measures for the prevention of smoking among adolescents.
Опис
Ключові слова
здоров'я людини, профілактика тютюнопаління, підлітки, шкідливі звички, здоровье человека, профилактика табакокурения, подростки, вредные привычки, human health, tobacco prevention, teenagers, bad habits
Цитування
Пушкар С. Г. Заходи профілактики тютюнопаління серед підлітків / С. Г. Пушкар, А. І. Галій // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 54–55.