Особливості суб’єктності дівчат юнацького віку з різним ставленням до зовнішності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті визначено відмінності за всіма показниками ставлення до зовнішності за групами дівчат, що відрізняються задоволеністю й стурбованістю власним зовнішнім виглядом. Найвищі показники суб’єктності за більшістю її складових визначені за групою задоволених нестурбованих зовнішністю дівчат, а найнижчі – за групою дівчат із середньо-низьким рівнем задоволеності та стурбованості зовнішністю. Стурбованих зовнішністю дівчат, незалежно від рівня задоволеності зовнішністю, відрізняє найбільш виражена зовнішня каузальна орієнтація та квазірефлексія, найменш виражена інтроспекція, орієнтація поведінки на соціальну бажаність, зовнішні норми та вимоги, схильність до фіксації на подіях сьогодення, захисна закритість ставлення до себе. There are distinctions by every measure of attitude to appearance in the groups of girls different by satisfaction and anxiety of proper physical appearance. The highest measures of subjectivity concerning its components were found in the group of girls satisfied and unanxious of their physical appearance, and the lowest ones – in the group of girls with average and low level of satisfaction and anxiety of their physical appearance. The girls anxious of their appearance without regard to the level of satisfaction with their appearance differ by the most expressed external casual orientation and quasi-reflection, the least expressed introspection, behavior orientation to social desirability, external regularities and demands, tendency to fixation on the present events, defensive closedness of self-attitude.
Опис
Ключові слова
ставлення до власної зовнішності, задоволеність зовнішністю, стурбованість зовнішністю, каузальні орієнтації, рефлексивні процеси, самоорганізація діяльності, екзистенційна сповненість, ставлення до себе, дівчата, юнацький вік, attitude to proper appearance, satisfaction with appearance, anxiety of appearance, causal orientations, reflexive processes, activity self-organization, existential fullness, self-attitude, girls, adolescent years
Цитування
Меднікова Г. І. Особливості суб’єктності дівчат юнацького віку з різним ставленням до зовнішності / Г. І. Меднікова, Н. М. Даниленко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2019. – Вип. 61. – С. 119–134.