Науково-педагогічна спадщина Рудницької О. П.

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджується науково-педагогічна діяльність Рудницької О. П. Аналізується внесок Оксани Петрівни в розвиток мистецької освіти України. В статье исследуется научно-педагогическая деятельность Рудницкой А. П. Анализируется вклад Оксаны Петровны в развитие художественного образования Украины. The article examines the scientific and pedagogical activity of A. Rudnitskaya. The contribution of Oksana Petrovna to the development of art education in Ukraine is analyzed.
Опис
Ключові слова
науково-педагогічна спадщина, мистецька освіта, Рудницька О. П., студентські роботи, научно-педагогическое наследие, художественное образование, Рудницкая О. П., студенческие работы, scientific and pedagogical heritage, art education, Rudnitskaya O. P., student work
Цитування
Жердєва Ю. М. Науково-педагогічна спадщина Рудницької О. П. / Ю. М. Жердєва, В. В. Тушева // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 62–64.