Features of the Internet Blogs Language

dc.contributor.authorGulich, O.
dc.contributor.authorHnyria, A.
dc.date.accessioned2023-05-26T11:50:56Z
dc.date.available2023-05-26T11:50:56Z
dc.date.issued2023-02-07
dc.descriptionСтаття
dc.description.abstractThis article is devoted to the study of the peculiarities of the Internet blog language. The relevance of the research is due to the growing influence of the Internet on all spheres of human life, including communication, and, accordingly, the growing interest among linguists in Internet communication. The relevance of the problem determined the purpose of the article – to identify and analyze the features of the blog language at the phonetic, lexical and grammatical levels. While studying this issue it was found that at the level of phonetics we can talk about phonetic and graphic features, such as sound imitation, the use of interjections and exclamatory intonation, as well as graphic emphasis through punctuation, font and upper case and emoticons. These tools help bloggers to fully convey the intent of their written and oral message, and the readers to feel like an equal participant in communication. At the lexical level, we found that the use of words and turns of phrase in blogs is directly related to the kind of activity, interests, emotional mood of the author and the purpose of creating a post, as well as in some cases it depends on the platform used to create the post. Grammatical categories that are abstract in nature play an important role in creating expressive and emotional effects for the reader’s perception of the blog: we can talk about such features as the frequent use of 1st and 2nd person personal pronouns, the formation of new adjectives by adding words and parts of word combinations, the predominance of simple narrative sentences and the use of the imperative. Online language represents a specific communicative sphere and influences the language of others spheres, spreading beyond the Internet. Thus, scientists must study these phenomena to keep up with the times. Ця стаття присвячена вивченню особливостей мови інтернет-блогів. Актуальність дослідження зумовлена зростаючим впливом Інтернету на всі сфери життя людини, в тому числі і на спілкування, і, відповідно, зростаючим інтересом лінгвістів до інтернет-спілкування. Актуальність проблеми визначила мету статті – виявити та проаналізувати особливості мови інтернет-блогів на фонетичному, лексичному та граматичному рівнях. При вивченні цього питання було встановлено, що на рівні фонетики можна говорити про фонетичні та графічні ознаки, такі як звуконаслідування, використання вигуків і окличної інтонації, а також графічне виділення за допомогою розділових знаків, шрифту, верхнього регістру і смайликів. Ці інструменти допомагають блогерам максимально повно передати задум свого письмового та усного повідомлення, а читачам відчути себе рівноправними учасниками спілкування. На лексичному рівні виявлено, що вживання слів та оборотів у блогах безпосередньо пов'язане з родом діяльності, інтересами, емоційним настроєм автора та метою створення посту, а також у ряді випадків залежить від платформі, на якій було створено пост. Граматичні категорії, що мають абстрактний характер, відіграють важливу роль у створенні експресивно-емоційного впливу на читацьке сприйняття блогу: мова може йти про такі особливості, як часте вживання особистих займенників 1-ї та 2-ї особи, утворення нових прикметників шляхом додавання слів та частини словосполучень, домінування простих оповідальних речень і вживання імперативу. Інтернет-мова є специфічною комунікативною сферою і впливає на мову інших сфер, поширюється за межі Інтернету. Таким чином, вчені повинні вивчати ці мовні явища, щоб йти в ногу з часом.
dc.identifier.citationGulich, O. Features of the Internet Blogs Language / O. Gulich, A. Hnyria // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія : зб. наук. пр. / Міжнар. гуманіт. ун-т ; [редкол.: М. В. Мамич (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2023. – № 59, Т. 1. – C. 80–83.
dc.identifier.issn2409-1154
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11311
dc.language.isoen
dc.publisherМіжнародний гуманітарний університет, Гельветика
dc.subjectthe Internet
dc.subjectthe Internet blog language
dc.subjectlinguistic features
dc.subjectphonetics
dc.subjectlexical level
dc.subjectgrammar
dc.subjectІнтернет
dc.subjectмова інтернет-блогів
dc.subjectмовні особливості
dc.subjectфонетичний рівень
dc.subjectлексичний рівень
dc.subjectграматичний рівень
dc.titleFeatures of the Internet Blogs Language
dc.title.alternativeОсобливості мови інтернет-блогів
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Gulich О., Hnyria А. Features of the Internet blogs language.pdf
Розмір:
422.13 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: