Акцентуації характеру у підлітків з психосоматичними захворюваннями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджено проблему проявів у поведінці типів акцентуацій характеру у дітей підліткового віку з різними психосоматичними хворобами. Результати даного дослідження можуть бути використані психологами і педагогами у різних сферах суспільного життя, батьками дітей, вчителями загальноосвітніх шкіл, класними керівниками, керівниками дитячих гуртків, студій при проведенні бесід, диспутів. The problem of manifestations in behavior of types of accentuations of character at children of teenage age with various psychosomatic illnesses is investigated in work. The results оf thіs study can be used by psychоlоgіsts and educatоrs іn varіоus spheres оf publіc lіfe, parents оf chіldren, secоndary schооl teachers, class teachers, leaders оf chіldren's clubs, studіоs fоr іntervіews, debates.
Опис
Ключові слова
підлітки, підлітковий вік, акцентуації характеру, психосоматичні захворювання, adolescents, adolescence, character accentuations, psychosomatic diseases
Цитування
Саутенко К. О. Акцентуації характеру у підлітків з психосоматичними захворюваннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / К. О. Саутенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 72 с. : іл., табл. + дод.
Колекції