ПРЯМІ СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ЕКСПРЕСИВУ НЕГАТИВНОЇ ЕМОЦІЙНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Анотація
Стаття присвячена дослідженню мовленнєвого акту експресиву негативної емоційності як мінімальної одиниці англомовного дискурсу негативної емоційності. Проведено аналіз індикаторів емотивності та маркерів різних рівнів. Зроблено спробу виявити прямі способи реалізації досліджуваної категорії. The article is devoted to the study of negative emotionality expression speech act as a minimal unit of the English-language discourse of negative emotionality. The analysis of indicators and markers of emotionality of different levels was carried out. An attempt was made to identify direct ways of realization of the researched category.
Опис
Ключові слова
мовленнєвий акт, експресив негативної емоційності, емоційно-забарвлена лексика, дискурс негативної емоційності, іллокуція, speech act, expression of negative emotionality, emotionally colored vocabulary, discourse of negative emotionality, illocution
Цитування
Яценко М. Прямі способи реалізації мовленнєвого акту експресиву негативної емоційності / М. Яценко, О. Гоєнко // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Переяслав, 15 черв. 2023 р. : зб. наук. пр. – Переяслав, 2023. – Вип. 89. – С. 92–94.