ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ СТІЙКОСТІ НУТУ (СICER ARIETINUM L.) ДО АСКОХІТОЗУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2007-07-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний аграрний університет (ХНАУ)
Анотація
В огляді узагальнено дані щодо вивчення стійкості нуту (Cicer arietinum L.) до аскохітозу. Проаналізовано генетичні основи стійкості та результати селекції на стійкість до аскохітозу в Україні і за кордоном. Наведено біологічну характеристику збудника Ascochyta rabiei (Pass.) Labrousse та заходи зменшення його шкодочинності. В обзоре обобщены данные изучения устойчивости нута (Cicer arietinum L.) к аскохитозу. Проанализированы генетические основы устойчивости и результаты селекции на устойчивость к аскохитозу в Украине и за рубежом. Приведена биологическая характеристика возбудителя Ascochyta rabiei (Pass.) Labrousse и меры уменьшения его вредононсности. The survey sums up the investigation data on chickpea resistance to Ascochyta blight. There was made the analysis on the genetic basis for resistance and breeding results on Ascochyta blightresistance in Ukraine and abroad. There was given a biological characteristics for the causal agent of Ascochyta rabiei (Pass.) Labrousseand measures for its harmful reduction.
Опис
Ключові слова
ботаніка, гени стійкості, Cicer arietinum L., Ascochyta rabiei (Pass.) Labrousse, нут, ботаника, гены устойчивости, Cicer arietinum L., Ascochyta rabiei (Pass.) Labrousse, нут, botany, genes for resistance, Cicer arietinum L., Ascochyta rabiei(Pass.) Labrousse, chickpea
Цитування
Кобизєва Л. Н. Генетичні основи стійкості нуту (Сicer Arietinum L.) до аскохитозу / Л. Н. Кобизєва, Н. О. Косенко, О. М. Безугла // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. : Біологія. – Харків : ХНАУ, 2007. – Вип. 3 (12). – С. 42–48.