Духовно-моральне виховання студентської молоді як умова становлення особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУБА
Анотація
У статті розглянуто проблему формування духовно-моральних цінностей юного покоління в Україні. Підкреслено, що духовно-моральний розвиток студентської молоді належить до національних інтересів нашої держави. Метою дослідження є пошук шляхів формування духовно-моральних цінностей студентства в сучасному вищому навчальному закладі. В статье рассмотрено проблему формирования духовно-моральных цінностей юного поколения в Украине. Подчеркнуто, что духовно-моральное развитие студенческой молодежи принадлежит к национальным интересам нашего государства. Целью исследования является поиск путей формирования духовно-моральных ценностей студенчества в современном высшем учебном заведении. The article deals with the problem of the formation of spiritual and moral values of the young generation in Ukraine. It was emphasized that the spiritual and moral development of student youth belongs to the national interests of our state. The aim of the study is to find ways to form the spiritual and moral values of students in a modern higher educational institution.
Опис
Ключові слова
духовно-моральне виховання, студенти, молодь, особистість, Україна, духовно-нравственное воспитание, студенты, молодежь, личность, Украина, spiritual and moral education, students, youth, personality, Ukraine
Цитування
Гончарова О. С. Духовно-моральне виховання студентської молоді як умова становлення особистості / О. С. Гончарова, І. В. Чернікова // Духовність як складова Української державності : зб. наук. пр. за матер. міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 9-10 квіт. 2019 р. / Харків. нац. ун-т будівництва та архітектури. – Харків : ХНУБА, 2019. – С. 78–80.