Світова література

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The proposed course of lectures "World Literature" covers a wide range of topical issues in the history of American, Canadian and Australian literature, examines the main patterns of the development of the national literature of English-speaking countries from the period of its birth to the present, summarizes the general problems of the origin of various literary directions and currents, and defines their specific features , varieties of genres and forms, foreign language influences on their formation and evolution are highlighted, the creative works of outstanding English-language writers and their best works are analyzed. The materials of the course of lectures reflect the history of the development of the literature of English-speaking countries from modern scientific foundations and provide for a close connection between theoretical and practical training. Methodical recommendations "World literature" were developed with the aim of methodological support of the educational discipline for applicants of the first (bachelor's) level of higher education in the specialty "Language and literature (English)". В запропонованому курсі лекцій «Світова література» висвітлюється широке коло актуальних питань з історії американської, канадської та австралійської літератури, розглядаються основні закономірності розвитку національної літератури англомовних країн з періоду зародження до сучасності, узагальнюються загальні проблеми походження різних літературних напрямків та течій, визначаються їх специфічні риси, різновиди жанрів і форм, висвітлюються іншомовні впливи на їх становлення та еволюцію, аналізуються творчі доробки видатних англомовних письменників та їх найкращі твори. Матеріали курсу лекцій відображають історію розвитку літератури англомовних країн з сучасних наукових засад та передбачають тісний зв'язок теоретичної і практичної підготовки. Методичні рекомендації «Світова література» розроблені з метою методичного забезпечення навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Мова і література (англійська мова)».
Опис
Ключові слова
World Literature, Literature, American literature, Canadian Literature, Australian Literature, English-language literature, світова література, література, американська література, канадська література, австралійська література, англомовна література
Цитування
Вєдєрнікова Т. В. Світова література : метод. рек. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти / Т. В. Вєдєрнікова, Н. К. Солошенко-Задніпровська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 95 с.