ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ МУЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено формування національної ідентичності студентів музичних спеціальностей. Втрата ідентичності породжує серйозні проблеми, пов’язані з глибоким відчуженням суспільства від держави, відчуттям розпаду, нестабільності людського буття, створює загрозу національній безпеці країни. Саме ідентичність покликана захищати державу від експансії і поглинання з боку інших держав, націй і культур. The publication examines the formation of national identity of students of music specialities. The loss of identity creates serious problems associated with the deep alienation of society from the state, a sense of of disintegration, instability of human existence, and poses a threat to the national security of the country. It is identity that is designed to protect the state from expansion and absorption by other states, nations and cultures.
Опис
Ключові слова
українська національна ідентичність, дистанційна освіта, підготовка музикантів, Ukrainian national identity, distance education, musicians' training
Цитування
Матвєєва О. О. Формування національної ідентичності студентів музичних спеціальностей / О. О. Матвєєва // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 97–100.