ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ УЧНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В Україні серцево-судинні хвороби займають перше місце у структурі причин загальної смертності та з кожним роком «молодшають». Погіршення стану здоров’я учнівської молоді, зниження рівня їх фізичного розвитку та рухової підготовленості обумовлюють необхідність якісного вивчення стану їхньої системи. Метою роботи є визначення стану серцево-судинної системи у учнів шостих класів. Проведене дослідження, у якому взяли участь 47 учнів 6-х класів Харківської гімназії №116, віком 11-12 років, показало, що вдосконалення регуляторних механізмів функціонування серця у середньому шкільному віці в учнів, що ведуть активний спосіб життя, ймовірно, відбувається швидше, у порівнянні з учнями, які ведуть «сидячий» спосіб життя. In Ukraine, cardiovascular diseases occupy the first place in the structure of the causes of general mortality and are "getting younger" every year. Deterioration of the state of health of schoolchildren, a decrease in the level of their physical development and motor readiness determine the need for a qualitative study of the state of their system. The purpose of the work is to determine the state of the cardiovascular system in sixth graders. The conducted research, in which 47 students of the 6th grades of Kharkiv Gymnasium No. 116, aged 11-12 years, took part, showed that the improvement of the regulatory mechanisms of the functioning of the heart in middle school age in students who lead an active lifestyle probably occurs faster, compared to students who lead a "sedentary" lifestyle.
Опис
Ключові слова
серцево-судинна система, серцеві скорочення, артеріальний тиск, учні, підлітки, cardiovascular system, heart contractions, blood pressure, pupils, teenagers
Цитування
Ємець Ю. О. Дослідження функціональної активності серцево-судинної системи учнів / Ю. О. Ємець, Т. Є. Комісова // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 17–19.